แรงงานไทย กับ การ เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

ใน 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในตลาดแรงงานไทย