สารที่เป็นอันตรายในเครื่องสำอางค์สาวควรระวังดูไว้ไม่เสียหาย

เครื่องสำอางค์ไม่ว่าจะเป็น สบู่ ยาสระผม หรือว่าครีมทาหน้า ทาผิว