การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้า

ผู้สูงอายุ 

     เป็นวัยซึ่งมีความแตกต่างจากวัยอื่น เป็นวัยบั้นปลายของชีวิต ดัง นั้นปัญหาของผู้สูงอายุในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสังคม และสาธารณสุข จึงแตก ต่างจากคนในวัยอื่น ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลไทย และทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงมีความพยายาม และมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนตระหนัก เข้าใจ และพร้อมดูแลผู้สูงอายุให้ทัดเทียมเช่นเดียวกับการดูแลประชากรในกลุ่มอายุอื่น

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์นำเสนอเรื่องราวของผู้สูงอายุในด้านทั่วไป เช่น คำนิยาม อายุคาดเฉลี่ย ปฏิญญาผู้สูงอายุ และสถิติต่างๆ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หรือบางคนเรียกว่า ผู้สูงวัย เป็นคำที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่า มีอายุมาก โดยนิยมนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด (Chronological age) หรือ ทั่วไป เรียกว่า คนแก่ หรือ คนชรา โดยพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคำว่า คนแก่ คือ มีอายุมาก หรือ อยู่ในวัยชรา และ ให้ความ หมายของคำว่า ชรา คือ แก่ด้วยอายุ ชำรุดทรุดโทรม นอกจากนั้น ยังมีการเรียกผู้สูงอายุว่า ราษฎรอาวุโส (Senior citizen) ส่วน องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations,UN) ใช้คำในภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุว่า Older person or elderly person แต่เท่าที่ผู้เขียนอ่านจากเอกสารต่างๆ ของจากทั้งองค์การอนามัยโลก และองค์การสห ประชาชาติ มักใช้คำว่า Older person มากกว่า Elderly person

 

1. ผู้สูงอายุกับโรคซึมเศร้า

            ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนวัยอื่น โดยพบว่าร้อยละ 10 – 13 ของผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้า

ทำไม ผู้สูงอายุ จึงมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าวัยอื่น

          ในวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ง่ายได้แก่

1.1 การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ง่าย

1.2 การมีโรคบางอย่าง เช่น โรคสมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง

1.3 การเจ็บป่วยทางกายที่ไม่ได้กระทบต่อสมองโดยตรง แต่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด หรือความรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรง เช่น ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต ไขข้อ

1.4 ยาหลายชนิดอาจทำให้มีอารมณ์เศร้าได้เช่นกัน เช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิด

1.5 การเลี่ยนแปลงทางจิตใจ เช่น ต้องสูญเสียคู่ชีวิตหรือต้องออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุ ทำให้ต้องปรับตัวกับการดำเนินชีวิตแบบใหม่คือไม่มีเพื่อนร่วมงาน

1.6การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่นการต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้นำครอบครัวเป็นผู้ตาม หรือไม่ได้รับการยอมรับจากลูกหลาน

2.อาการ

          อาจมีอาการไม่มากจนถึงผู้สูงอายุบางรายมีอาการชัดเจน อาการประกอบไปด้วย

2.1 รู้สึกเซ็ง เศร้า เสียใจอย่างไม่มีเหตุผล

2.2 ความรู้สึกสนใจต่อสิ่งต่างๆรอบตัวลดลง เบื่อหน่าย ไม่อยากทำอะไร

2.3 นอนไม่หลับ หรือนอนมากไป

2.4 รู้สึกไร้ค่า คอยตำหนิตัวเอง

2.5 อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

2.6 ไม่มีสมาธิ ไม่มีความมั่นใจ ขี้หลงขี้ลืม

2.7 เบื่ออาหาร ผู้สูงอายุบางรายอาจทานมากขึ้น น้ำหนักตัวผิดปกติ

2.8 ความคิด ความเคลื่อนไหวช้า กระสับกระส่าย หงุดหงิด

2.9 มีความคิดอยากตาย

3.การปฏิบัติตัว

ผู้สูงอายุถ้าสงสัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า ควรปฏิบัติดังนี้

ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว เมื่อเกิดอารมณ์เศร้า คอยคุยกับเพื่อนหรือผู้อื่น

3.1 พยายามปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย ความสามารถ บทบาทที่เปลี่ยนไป

3.2 ทำกิจกรรม หรืองานอดิเรกที่ชอบ เช่น ปลูกต้นไม้ เย็บปักถักร้อย

3.3 ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เช่น การเข้าชมรมผู้สูงอายุ หรือ ออกกำลังกาย พบปะเพื่อนเก่าๆ

3.4 ไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ

และหากบทความนี้มีประโยชน์กับผู้อ่าน หรือคนที่ผู้อ่านหวังดีก็อย่าลืมแชร์ให้เค้าได้อ่านด้วยนะครับ

 

 

 

เรียบเรียงโดย: MCCONTENT

ที่มา:www.goldenlifehome.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *