รู้เรื่องเบอร์ด่วน ประเภท เบอร์***(ดอกจันทร์)  ทั้งหลายหลังเปลี่ยนเบอร์มงคล

หลังเปลี่ยนเบอร์มงคล หลังเปลี่ยน เบอร์มงคล dtac หรือค่ายไหนก็ตาม