ความแตกต่างของ โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม และ คลินิก และความหมาย

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ : https://goo.gl/cSZ2Ny กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีการระบุและตีความในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในที่สามารถตั้งเบิกค่าชดเชยได้ ซึ่งการเข้ารับการรักษาตัวนั้นต้องเป็นสถานที่ที่ได้รับการรับรองไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก  โดยหากผิดเงื่อนไขอาจทำให้ไม่สามารถเรียกร้องสินไหมได้ เรามาดู ความแตกต่างของ โรงพยาบาล  สถานพยาบาลเวชกรรม  และ คลินิก ว่าแตกต่างกันอย่างไร…