เรื่องน่ารู้ และปัญหาในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเส้นผม พร้อมเคล็ดลับ วิธีแก้ไขอย่างง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สาเหตุ ที่พบได้บ่อยๆ ทำให้เกิดอาการผมร่วง ปัญหาผมร่วงติดต่อคลินิกปลุกผม พบบ่อยในเพศชายโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้น แต่บางครั้งอาจพบว่าผมเริ่มร่วงได้ตั้งแต่ในวัยรุ่น ผมร่วงจนเกิดผมบางและศีรษะล้านทำให้เกิดความกังวล และสูญเสียบุคลิกภาพได้ ผมร่วงจากกรรมพันธุ์ (Androgentic alopecia) เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด แต่นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดผมร่วงพบได้รองๆ ลงไปได้แก่…

เคล็ดลับการเลือกใช้เบอร์มงคลเพื่อส่งเสริมชีวิต

เรื่องศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขมีความเชื่อกันมาอย่างยาวนานแล้วว่า ตัวเลขแต่ละตัวมีอิทธิพลและส่งผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเรา  ทำให้ในยุคปัจจุบันมีการนิยมนำศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเหล่านั้นมาร้อยเรียงผูกกับเบอร์มงคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรา อาทิเช่น เบอร์มือถือมงคล ป้ายทะเบียนรถมงคล เป็นต้นและศาสตร์ความเชื่อเหล่านี้ก็ได้รับความสนใจ ได้รับความนิยมและมีผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมาก โดยมีอาจารย์ ผู้รู้ และคนดังในแวดวงบันเทิงหลายๆท่านได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเบอร์มงคลเหล่านี้ กันอย่างแพร่หลายจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่าการเปลี่ยนมาใช้เบอร์มงคลจะส่งผลดีในด้านการใช้ชีวิต  ด้านหน้าที่การงาน ด้านครอบครัว ด้านการเงิน และด้านความรัก…