เคล็ดลับการเลือกใช้เบอร์มงคลเพื่อส่งเสริมชีวิต

เรื่องศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขมีความเชื่อกันมาอย่างยาวนานแล้วว่า ตัวเลขแต่ละตัวมีอิทธิพลและส่งผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเรา  ทำให้ในยุคปัจจุบันมีการนิยมนำศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเหล่านั้นมาร้อยเรียงผูกกับเบอร์มงคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรา อาทิเช่น เบอร์มือถือมงคล ป้ายทะเบียนรถมงคล เป็นต้นและศาสตร์ความเชื่อเหล่านี้ก็ได้รับความสนใจ ได้รับความนิยมและมีผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมาก โดยมีอาจารย์ ผู้รู้ และคนดังในแวดวงบันเทิงหลายๆท่านได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเบอร์มงคลเหล่านี้ กันอย่างแพร่หลายจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่าการเปลี่ยนมาใช้เบอร์มงคลจะส่งผลดีในด้านการใช้ชีวิต  ด้านหน้าที่การงาน ด้านครอบครัว ด้านการเงิน และด้านความรัก…